Ankara’da Gezilecek Yerler

Ankara Kocatepe Camisi
Kocatepe Camii başşehir Ankara’nın en devasa camileri arasında yer almaktadır. Cami bir tarihi yapıt kaliteyi taşıyacak kadar külüstür değildir. Fakat henüz yeni olduğu halde ilgi çeken bir yapıdır. Bu arada gösterilen işçilik manasında ve sanatsal yönden bakıldığına tarihte yer etmiş mimarilerden hiçbir noksan yanı bulunmamaktadır.
Cami Türk Diyanet Vakfı doğrulusunda yaptırılmıştır. Kocatepe Camii Ankara’da uygulanacağı kararlaştırıldığı vakit, vakıf bir proje yarışması düzenlemiştir. En orijinal ve en güzel projeyi tasarlayan şahıs ise Mimar Vedat Dalokay seçilmiştir. Kocatepe Camii için makul görülen bu projeyle esas atılmış fakat cami bu projeye göre yapılmamıştır. Zira proje alışılan mimari tarzının epey dışında kalmıştır. Bu vaziyet halk doğrulusunda hoş karşılanmamış ve bu projeyle inşaya devam edilmemiştir. Kocatepe Camii için geliştirilen ve birinciliği kazanan projenin bir aynısı ise bu gün Pakistan’da kullanılmış durumdadır.

Anıtkabir
Anıtkabir Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şanına yakışır tek biçimde inşa edilmeye çalışılmış ve kendine adanmış tek abide mezardır. Burada bu arada ilk başbakan ve ikinci reisicumhur İsmet İnönü’nün de kabiri bulunmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938’deki ölümünden 1953 senesine kadar tasari, proje, müsabaka ve inşa aşamaları süren abide kabir, 11 Eylül 1953 tarihinde tamamlanmıştır. Proje için seçilen külüstür ismiyle Rasattepe tarih evveli çağlarda da kabir olarak kullanılmakta, tek devre de burada gözlemevi bulunmaktadır.
Anıtkabir inşası için günümüz isimiyle Anıttepe seçildikten ardından alanda arkeolojik çalışmalar başlamıştır. Buradaki çalışmalarda çıkan yapıtlar de Anadolu Medeniyetleri Müzesi‘nde sergilenmektedir. 1944 seneninden başlamış muhtelif yarışmalar ve projeler neticeninde yapı Türk mimarlar Prof. Dr. Güvenilir Onat ve Doç. Dr. Ahmet Orhan Arda imzasıyla inşa edilmeye başlanmıştır.

Ankara Rahmi Koç Müzesi
Çengelhan Rahmi Koç Müzesi Türkiye’deki iki değerli endüstri müzesinden biridir. İstanbul’da ve Ankara‘da aynısı isimle tespit edilen müzeler Türkiye’deki değerli bir açığı kapatmaktadır. Endüstri ve iş hayatının geçmişinin incelendiği, bir geçmişin tam bir kompozisyon amacıyla meydana konulduğu bu müzeler bu arada endüstri gelişimini de ifade etmektedir.
Müzeler içerisinde bulunan yapıtlar makine yaşantısına geride bıraktığımız insanlığın gelişimini genel olarak ifade etmekle beraber kaliteli şeklinde de Türkiye sanayileşme maçı de anlatılmaktadır. Bu isimle ad veren müzelerde bulunan ürünler tamamiyle orijinal ve yararlı yapıtlar olarak Türk kültür yaşamına katkı sağlarken bu arada mucitler için esin kaynağı, girişimciler için de dersler oluşturmaktadır. Bu özellikleriyle bu iki nokta Türk müzeciliği içerisinde ayrı bir dikkate sahiptir.

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir