Niğde’de Gezilecek Yerler

Tyana Ören Yeri
Antik Tyana Ören Yeri, Bor bölgesi, Kemerhi­sar Kasabasın’dadır. Ören yeri, Kemerhisar Kasabası’nın devasa tek kısmının altında kalmıştır. Kasabanın çeşitli bölgelerinde çe­şitli hallerde tespit edilen değerli heykeltıraş­lık yapıtlar ve ören yerinde uygulanan ilmi kazılar sonucunda çıkan yapıtlar ve mimari parçalar Niğde Müzesi’nde sergilenmekte­dir.
Kuş Kayası Kaya Mezarları
Niğde İli, Merkez ilçeye bağlı Karatlı Ka­sabası’ndadır. Kasabanın güneybatısında tespit edilen kaya mezarları, tek vadinin iki ya­macında bulunmaktadır.
Mezarlar vadinin güney yamacında 11 gelenek, kuzey yamacında 4 gelenek olmak suretiyle 15 adettir. Birbirine ben­zeyen bu mezarların içlerinde klineler yer alır. Tek mezarın içerisinde şebekesi boyasıyla yapıl­mış dağ keçisini kovalayan köpek figürleri yer almaktadır.
Göltepe Kestel Ören Yeri
İlk Tunç çağına (M.Ö. 3200–2000) ilişkin Kestel Cevher Ocağı,Niğde dağları etek­lerinde Çamardı bölgesi Celaller Köyü sınır­ları içerisindedir.Maden, kendine çağ­daş tek maden işleme atölyesi ve yerleşim yeri olan Göltepe’nin karşısındadır. Kalay madeni kasiteritin madenden çıkarılma­sında, evvel maden damarının altına tek ateş yakılıp damar iyice ısıtılınca su serpi­lerek çatlatılıyordu. Cevher ocağı ve gale­riler sistemi, dağın içinde tek dolambaç gibi toplam 1,5 km. alana yayılmaktadır.
Köşk Höyük
Niğde ili, Bahçeli beldesinde Roma ha­vuzunun doğusundaki kayalık yamaç üstünde bulunan Köşk Höyük’te, 1981 yı­lından ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Ta­rih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Kısmı ve Niğde Müzesiarkeologları doğrulusunda sürdürülen kazılar,
Bor ovasının en külüstür tarım ve hayvancılıkla uğraşan toplumu­nun (M.Ö.6050–4911) bu alana yerleştiği­ni göstermektedir. Beş katman halindeki yerleşimin ilk dört tabakası Geç Neolitik, en geç tabakası ise Erken Kalkolitik dönem aittir.
Niğde Kayardı Bağları
Kayardı Bağları, Niğde için değerli ve meşhur yeşil alan bölgesidir. Kayardı, Niğde için tek soluklanma alanıdır; o nedenle yaşaması ve yaşatılması için duyarlı olmakta gerekiyor. Bu bağlamda mevki için mutlak bağı olanların gayreti yetmez Niğde Akciğeri olan mevki için bütün şehir halkı sahiplenici olmalıdır. Şehir geleceğe taşınırken bu kıymetli bölgelerin korunmasının epey değeri vardır.
Niğde il çapında epey değişik zenginlikleri olmasına rağmen bu değerlerinden yeteri kadar yararlanamadığını senelerdir yazar, söyleriz. Niğde merkez de, Niğde genelinin tek aynası gibidir. Şehir ortasında onca değer gereken alakayı bulamıyor.

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir