Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı

Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı

Marmara Bölgesi’nde, Balıkesir şehrinin sınırları içerisinde olan Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı, 1959 yılında milli park olarak ilan edilmiş. Yüz ölçümü 17.058 hektar olan Manyas Kuş Cenneti Parkı, orman rejiminde olmadığı için önce Bakanlar Kurulu Kararı ile orman rejimine alınmış, sonrasında ise  milli park statüsü kazandırılmış.

Uluslararası düzeyde önem taşıyan milli parktaki kuş zenginliği ve milli park tanımı içindeki başarılı koruma uygulaması nedeniyle Kuşcenneti Milli Parkı, 1975 yılında Avrupa Konseyi tarafından çok iyi korunan ve kıta ölçeğinde değer taşıyan doğal alanlara verilen “Avrupa Diploması”nın en üst kategorisi olan A sınıfı Diplomayla 1976 yılında ödüllendirilmiş.

Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı

Özellikle de yüzlerce kuşu barındıran habitatları pek çok ziyaretçinin ilgisini çekmektedir. Anadolu’dan Avrupa’ya geçen kuş göç yolu üzerinde bulunan Kuşcenneti, pelikan, balıkçıl, kaşıkçı, karabatak, yaban kazı, yaban ördeği ve ötücülerden oluşan binlerce kuşun ağaçlar ve sazlar üzerine yuva yaptığı büyük kuluçka kolonilerini barındırıyor. Kuşcenneti Ülkemizdeki milli parklar içinde en küçük olanıdır. Küçüklüğüne rağmen, Kuşcenneti en çok ziyaretçi çeken milli parklarımızdan birisidir.

Avrupa Konseyi’nin önerisi doğrultusunda kuşlara zarar vermeden uzaktan su kuşu yuvalama alanlarının izlenmesini sağlayan kamera sistemi kurulmuş, kuş gözlem kulesi yenilenmiş ve tahnit müzesi yeniden düzenlenerek Milli Parkın eğitimsel işlevi artırılmıştır.

Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı Tarihçesi

Milattan Önce 8. yy’dan itibaren Anadolu’ya yerleşmeye başlayan Lydia’lılar bugünkü Ergili Köyü’nün batısında Kuş Gölü’nün güneydoğu ucunda yer alan Hisartepe’ye, Daskyleon adlı bir yerleşim yeri kurmuşlardır. Daha sonra Anadolu’ya gelen Persler bu devleti yıkmış ve kendilerine bu bölgede bir valilik (satrap) kurmuşlar ve buraya PARADEİSOS (cennet) demişler ve krallarına ait park ve av sahası olarak yıllarca kullanmışlardır.

Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı Tarihçesi

Ayrıca ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde Kuş Gölü ile ilgili şu cümleler geçmektedir: “İlyas Pınar’ından çıkar ve Türkmenler buna Manyas derler, o kadar derin değil, suyu hayat vericidir. Bu göl kaz, ördek, kuğu, bozbakkal, yeşilbaş, saka ve diğer kuşlarla dolu olur. Her gece kuğu, kaz sesinden kanat şakırtısından Manyas Sahrası titrer”.

Kuş Gölünün güneydoğusunda bulunan Ergili Köyü sınırları içindeki Daskyleon kazı alanı ziyaretçilerin arkeolojik açıdan görmeleri gereken bir diğer kaynak değerdir. Yöreye has yöresel yemek ve kültür özelliği yoktur.

Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı

Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı Nasıl Gidilir

Ülkemizin doğal güzellikleri arasında ayrı bir yeri olan Bandırma Kuşcenneti Milli Parkı, Kuşgölü’nün kuzeydoğu kıyılarında yer alır. Bandırma-Balıkesir karayolunun 15. kilometresinden güneye sapan 3 kilometrelik bir yolla Kuşcenneti’ne ulaşılabilmektedir. Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı her gün 09:00-18:00 arasında ziyarete açık. En çok kuş türleri görmek için tavsiye edilen ziyaret zamanı Nisan, Mayıs, Haziran aylarıdır. Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı tam giriş ücreti 4 TL’dir (2012). Tanıtım binasında, parkta bulunan kuşları tanıtan bölümler ve LCD ekranından milli parkın çeşitli noktaların canlı görüntüleri izlenebiliyor. 2001 yılında yeniden yapılmış olan kuş gözetleme kulesi dünyadaki benzerleri arasında en büyük olanıdır. Yüksekliği 17,5 mt olup platformu 40 kişi alabilen kulede ziyaretçilere dürbün verilmektedir.