Iğdır’da Gezilecek Turistik Yerler

Şehit Türkler Anıtı ve Müzesi

Iğdır’da Gezilecek Yerler arasında gelen müze 1915-1920 seneleri arasında alanda yaşam sürdüren Ermeni saldırıları sembolize etmektedir ve alakalı belgeler bulundurulmaktadır. Her ay 4.000 seviyesinde ziyaretçi müzeyi gezmektedir. 350 m² kapalı Müze 2 havuz ve 36 m yüksekliğinde 5 gelenek kılıçtan oluşmaktadır. Çevresi yeşil alan ve park olarak inşa edilmektedir. Türkiye’nin en yüksek anıtıdır.

Koç Başlı Mezarlar


Iğdır ovasındaki tüm köklü mezarlıklarda tespit edilen koç başlı kabirler, Iğdır’da kalıcı tek uygarlık izi bırakan Karakoyunlular döneminden kalmadır. Bu kabir taşları Karakoyunlulara göre yiğit ve kahraman olan şahıslar ile genç yaşta can veren gençlerin mezarlarına dikilirdi. Bu gelenek Karakoyunlular’a Orta Asya Türk Kültürü’nden gelmiştir.

Selçuklu Kervansarayı Iğdır’da Gezilecek Yerler


Asmaköyü yolu üstünde tespit edilen kervansaray 12. Asır Selçuklu taş işlemeciliğinin en güzel eserlerinden biridir. 1986 seneninde savunma altına alınmıştır. Fakat hala kalıntı halindedir.

Meteor Çukuru Iğdır’da Gezilecek Yerler


Korhan Yaylası’ndaki bu çukur 1892 seneninde tek göktaşının düşmesiyle ortaya gelmiş devasa tek çukurdur. Dünyada büyüklük ve derinlik yönünden Arizona’daki Barringer Krateri’nden ardından 2. Sırada gelir. Genişliği 35 metre, derinliği ise tahminen 60 metredir. Çukurun çevreninde çoğu işlenmiş taşa da denk gelmek mümkündür. Varlıklı tabiat görünümü ve çiçek zenginliğiyle ilgi çekicidir.

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir