Batman’da Gezilecek Yerler – Batman Turistik Yerler

Antik Kent Hasankeyf

Batman’da Gezilecek Yerler

Batman’da Gezilecek Yerler

Hasankeyf’in ne vakit kurulduğu tam anlamıyla bilinememektedir. Kentin jeopolitik yapısı epey köklü tek yerleşim merkezi bulunduğu olasılığını kuvvetlendirmektedir. Bu gün dahi bazı zamanlar kimileri mesken olarak sarfedilen epey sayıdaki mağaralar, insanların epey köklü çağlarda burada yerleştiklerini göstermektedir.
Mevcut verilere göre, Hasankeyf kalesinin kurulması, MS. 4’üncü asra rastlamaktadır. Bu asır ortalarında, Diyarbakır çevrenini ele yaşamış Bizans İmparatoru Konstantinos, bölgeyi savunmak emeliyle iki hudut kalesi inşa ettirmiştir. Bu iki kaleden birisi Hasankeyf Kalesidir.

Memikan Köprüsü (Batman’da Gezilecek Yerler)


İnşa tarihi ile ilgili net tek malumat olmamakla birlikte, yörede tespit edilen Hasankeyf, Malabadi ve Cizre’deki taş köprülerle kıyaslandığı vakit, bu köprü inşaatında sarfedilen taşçı malzemeler hasebiyle, köprünün yukarıdaki köprülerle devasa tek benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Fakat 6.yüzyılda Müslümanların noktaya hakimiyetinden sonrada yapıldığı olasılık dahilindedir. Ya da antik dönemden kalan tek köprünün yıkıntısı üstünde de inşa edilmiş olabileceği muhtemeldir.
Bir vakitler Batman’ın Beşiri kazasına bağlı Garzan Ovasındaki yerleşim birimlerinin, bilhassa Hasankeyf’le olan ticari temasını gerçekleştiren Memikan Köprüsü, bu bölgeden geride bıraktığımız İpek Yolunu, geçit vermeyen Garzan Çayı üstünden karşıya bağlantısını gerçekleştiren stratejik tek noktasında yer almaktadır.

Malabadi Köprüsü

Evliya Çelebiye göre bu köprü, Abbasiler devresine ilişkin tek mimari şaheserdir. Abbasi hanedanına üye varlıklı tek tüccar, hayrat için köprüyü yaptırdığı seyahatnamede anlatılır. Fakat, Artuk Oğulları Beyliği devresine ilişkin bulunduğu ve Artuk’un torunlarından İlgazi erkek çocuğu Timurtaş doğrulusunda 1147 seneninde yaptırıldığı da söylenmektedir. Mostar köprüsünün ikizi olarak kabul edilir. Diğer kemerli olan bu köprünün içerisine iki yoldan girilir.

On Kemerli Köprü

1944 seneninde inşaatı biten ve Devlet Demir Yollarını da bu tarihte Batman’a ulaştıran bu köprü, döneminin tek mimarlık harikasıdır. Batman şehir merkezine 7 Km. uzaklıkta Batman Çayı üstünde uygulanan ve on kemerli olan köprü, tren geçişini sağlamayla beraber, insan ve hayvanların geçişini de sağlamaya makul biçimde inşa edilmiştir. Bu köprünün ayrı tek özelliği de, İkinci Dünya Savaşının tüm şiddetiyle devam ettiği 1939-1944 seneleri arasında yapılmış olmasıdır.

Hızır Bey Camii (Batman’da Gezilecek Yerler)

Batman’da Gezilecek Yerler

Batman’da Gezilecek Yerler

Batman’ın Kozluk bölge ortasında tespit edilen Hızır Bey Camii, bölgenin en devasa camisidir. Miladi 1512 seneninde Sason ve Hezo (Kozluk) Beyi Ebubekir Roşkinin erkek çocuğu Hızır Bey doğrulusunda yaptırıldığı sahip olunan kitabesinde ifade edilmektedir.Sason ve Hezo Beyi Ebubekir Roşkinin erkek çocuğu Hızır Bey doğrulusunda 1512 seneninde inşa edilmiştir cami. Ismini da banisinden alır. Kim doğrulusunda ve ne vakit yapıldığına değin bulgular, caminin kitabesinde mevcuttur.Batman’ın asırlardır saklanmış tarihi güzelliklerini keşfetmek için yakın tek vakitte tek yolculuk planlayabilirsiniz.