Adıyaman’da Gezilecek Yerler

Adıyaman Nemrut Dağı Doğu Terası


Tahminen 10 metre yüksekliğindeki tahtlar üstünde sıralar durumunda oturmuş dev ilâh heykelleri mevcuttur. Heykellerin yüzleri güneşe doğru bakmaktadır. Bu terasta sırayla Kommagene Krallığının sema hakimiyetini temsil eden savunucu kartal, krallığın yeryüzü hakimiyetini temsil eden savunucu aslan, Kommagene Kralı I. Antiochos, Kommagene (Tyche), Zeus, Apollon ve Herakles heykelleri yer alır.Tahtların arkasında 237 satırdan meydana gelen Kral Antiochos’un dini ve sosyal muhtevalı vasiyeti (Nomos) bulunmaktadır.Terasın kuzey ve güneyinde Kommagene Krallık ailesi bireylerinin kabartıcı stelleri bulunmaktadır. Yeniden bu terasta heykellerin önünde ateş sunağı (Altar) ve onun yanısıra oturur biçimde tek aslan heykeli bulunmaktadır.

Nemrut Dağı Ören Yeri


Nemrut Dağı ören yeri, İl Merkezine dolaysız 87 km. Arsameia Antik yolu üstünden 77 km. Kahta bölgesine 43 km uzaklıktadır. Dünya harikası olan bu tümülüs, Doğu Toros sıradağları üstünde 2206 metre yükseklikte, Fırat Nehri geçitlerine ve ovaya hakim tek tepe üzerindedir.Kommagene Kralı I. Antiochos için uygulanan abide kabir üstünde kırma ve çakıl taşları yığılarak tek tümülüs oluşturulmuş ve tümülüsün çevresindeki teraslar üstüne ateş sunağı ve Greko-Pers üslubunda dev heykel ve kabartıcı steller yapılmıştır.

Adıyaman Müzesi


Müzede tahminen 30.000 yapıt bulunmaktadır. Bunlardan tahminen 2.000 yapıt teşhirde segilenmektedir. Paleolitik Çağdan Osmanlı zamanına kadar istikrar gösteren arkeolojik yapıt salonunda; Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Demir Çağı, Helenistik, Roma, Bizans, İslami, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ilişkin muhtelif yapıtlar bulunmaktadır. Etnoğrafik yapıtlar salonunda ise yörede derlenen halı, kilim ve cicim gibi el dokumaları, bayan ve erkek elbiseleri, gümüş takılar ile bakır eşyalar teşhir edilmektedir.

Adıyaman Nemrut Dağı Arsameia


Kommagene Krallığının yazlık idare merkezi olan ARSAMEİA , Adıyaman İli Kahta bölgesine bağlı Kocahisar köyü ile Damlacık köyü arasında, Kahta Çayı’nın (Nymphaios) doğusunda yer alır. Güneydeki merasim yolu üstünde tespit edilen birden fazla kabartıcı heykel ve steller yanısıra Anadolu’nun malum en devasa Grekçe Kitabesi bulunmaktadır. Kitabenin yer aldığı yerde 150 basamakla aşağı inen mukaddes amaçla sarfedilen dehliz ve üst bölümde ise saray kalıntıları bulunmaktadır.

Adıyaman Cendere Köprüsü


Adıyaman İli Kahta ile Sincik bölgeleri arasında bulunan Cendere Çayı (Cabinas) üstüne kurulmuştur. Biri ana ve öteki tahliye olmak suretiyle iki kemerden oluşur. Bu gün hala sarfedilen köprü Roma İmparatoru Septimius Severus saatinde Samsat’ta karargah kuran XVI.Lejyon doğrulusunda yaptırılmıştır.Köprü üstünde bulunan sütunlardan biri İmparator Septimius Severus’a, biri karısı julia Domna’ya ve öteki oğulları Caracalla’ya adanmıştır. Geta yerine dikilen sütun kendini öldüren kardeşi Caracalla doğrulusunda kaldırılmıştır. Köprü abidesel Roma mimarisinin görkemli tek örneğidir.